FDS – OPROGRAMOWANIE DO ODCZYTU I ANALIZY DANYCH


Do odczytu i analizy zarejestrowanych danych, dostarczamy oprogramowanie FDS. Jest to to samo oprogramowanie co rozwijane od ponad 30 lat oprogramowanie do odczytu lotniczych „czarnych skrzynek”, tyle że w wersji 10 do pojazdów szynowych.

Podstawowe funkcje FDS:

 • obsługa urządzeń do odczytu danych,
 • automatyczna deszyfracja i skalowanie danych (parametry są prezentowane w wielkościach fizycznych),
 • prezentacja danych w postaci:
  • graficznej – wykres wartości w funkcji czasu,
  • numerycznej
  • animacji – na ekranie komputera zamodelowany jest obraz przyrządów w kabinie maszynisty i organów sterowania pociągiem, przedstawiający dynamicznie ich stan w danym momencie przejazdu, odtwarzając sytuacje zaistniałe podczas jazdy,
 • tworzenie wykresów zależności pomiędzy parametrami,
 • automatyczna analiza danych na podstawie reguł zdefiniowanych przez użytkownika lub uprawnioną komórkę,
 • wykrywanie zdarzeń,
 • wykrywanie błędów prowadzenia pociągu,
 • wykrywanie usterek technicznych lub ich symptomów,
 • automatyczne wyliczanie danych statystycznych,
 • archiwizacja zapisów,
 • tworzenie bazy danych przejazdów,
 • wyznaczanie trendów na podstawie informacji z bazy danych,
 • tworzenie (drukowanie) raportów,
 • eksport danych do MS Excel i obrazów (ekranów z wykresami) do MS Word,
 • kontrola dostępu do zapisów – ochrona przed osobami nieupoważnionymi.

 

Formularz kontaktowyStrona główna