FDS OPROGRAMOWANIE DO ANALIZY DANYCH Z LOTU


System FDS jest programem pracującym na komputerach klasy PC. Działa na wszystkich wersjach systemu Windows. System FDS jest przeznaczony do odczytu i analizy danych z lotu. Dzięki takiej analizie możliwe jest zwiększenie bezpieczeństwa lotów oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji samolotów. System jest od kilkunastu lat stale rozwijany. Dzięki temu, że wszystkie jego funkcje dostępne są poprzez prosty wybór z menu, jest łatwy w obsłudze. Dodatkowo użytkownik wspomagany jest czytelnym, ekranowym systemem pomocy.
 

 • Szybkie i bezpośrednie odczytywanie wielu źródeł danych
 • Możliwość odczytywania i przetwarzania danych pochodzących z różnych rodzajów samolotów
 • Automatyczna analiza danych – według specyfikacji użytkownika
 • Graficzna i numeryczna prezentacja danych
 • Trójwymiarowa wizualizacja toru lotu
 • Elastyczność w opisie formatu danych
 • Automatyczna archiwizacja danych
 • Kompresja danych
 • Automatyczna identyfikacja ośmiu faz lotu
 • Makrokomendy – automatyzacja pracy
 • Wyświetlanie danych on-line
 • Import plików FRED (Flight Recorder Electronic Documentation)
 • Analiza ETOPS – analiza odległości od lotnisk ETOPS
 • Wysyłanie danych do SAGE (GE&CFM), APM (Boening), ECM II i ECTM IV (P&W Canada)
 • Wysyłanie danych do FDB
 • Kopiowanie danych na/z dysk/dyskietki
 • Możliwość wydruku na drukarkach igłowych, laserowych, atramentowych
 • Zabezpieczenie danych przed niepowołanym dostępem
 • Możliwość pracy w sieci
 • Trójwymiarowa animacja przebiegu lotu z jednoczesną wizualizacją przyrządów pokładowych
 • Możliwość wysłania wyników analiz do innych pakietów programowych
 • Możliwość filtracji zakłóceń
 • Kanały wirtualne i rekurencyjne – kanały definiowane przez równania i funkcje matematyczne, których parametrami są kanały rzeczywisteFormularz kontaktowyStrona główna